Dataskyddsbeskrivning

Detta är Arimec Oy:s register- och dataskyddsbeskrivning i enlighet med personuppgiftslagen (10 § och 24 §) och EU:s allmänna dataskyddsförordning. Uppdaterad 19.11.2019.

1. Registerförare

Arimec Oy

FO-nummer: 2461486-7

Yrittäjänkatu 12 C

06150 Porvoo

Puh: 044 297 5989

arimec@arimec.fi

2. Registeransvarig

Niko Gustafsson

Puh: 044 297 5989

arimec@arimec.fi

3. Registrets namn

Kunders kontaktregister

4. Ändamål och rättslig grund för behandling av personuppgifter

Den primära grunden för behandling av personuppgifter är att behålla kontakt emellan kunden och företaget.

5. Registrets datainnehåll

Individualiserande uppgifter:

  • namn, telefonnummer, e-postadress, ämnet och meddelandet

Uppgifter om kunden som åtminstone fylls i är namn, e-postadress och meddelandet.

6. Regelmässiga uppgiftskällor

Uppgifter som sparas i medlemsregistret fås av kunden via sidans kontaktblankett.

7. Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Personens basuppgifter utlämnas ej till tredje personer.

8. Översändande av uppgifter utanför EU eller EES

Uppgifter översänds inte till områden utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

9. Principerna för skyddet av registret

Uppgifterna i registret är tekniskt skyddade. Endast utsedda anställda på PedaGig samt personer med ett visst förtroendeuppdrag och som har ett personligt användarnamn och lösenord har åtkomst till uppgifterna i registret.

10. Rätt till insyn och rättelse av uppgifter

Den registrerade har rätt att granska vilka uppgifter om hen som finns sparade i registret. Den registrerade kan uppdatera och ändra sina uppgifter och be att få felaktiga uppgifter rättade.

Begäran om granskning, ändring eller rättelse kan göras genom att lämna in en skriftlig, undertecknad begäran till den registeransvariga.

11. Övriga rättigheter med anknytning till behandling av personuppgifter

Den registrerade har rätt att förbjuda användningen av uppgifter som berör hen. Detta gäller uppgifter vars behandling grundar sig på samtycke av personen.

Ett krav på användningsförbud av uppgifter eller återkallande av samtycke kan göras genom att lämna in en skriftlig, undertecknad anmälan om ärendet till den registeransvariga.